Ostali proizvodi iz naše ponude

 

Aspirateri

Grubi i fini prečistaći većih i manjih kapaciteta

Ciklonski odvajači

Svih veličina, kapaciteta i izvedbi

Cjevovodi

Izrađujemo sve vrste i promjere, cjevovode sa koljenima, prijelaznim komadima, otvorima i sl.

Elevatori

Svih visina i kapaciteta, samostojeći ili pokretni

Filteri

 • Svih veličina, kapaciteta i izvedbi
 • sa ručnim, pneumatskim ili elektromotornim otresanjem filter vreća

Namjena; mlinovi, tvornice stočne hrane, drvno prerađivački pogoni, cementare

Odvajač kamena

Od 2 t – 10 t kapaciteta

Mješalice

Horizontalne

 • prostrujne sa dvije spirale
 • s dvije osovine za mikrokomponente

Vertikalne

 • Sa ili bez mlina čeličara

Kapaciteti mješalica mini mješaone stočne hrane su 500kg – 2000kg. Vrijeme mješanja 3-10min. zavisno o tipu mješalice

Lančani transporteri

Lančani transporteri – Ledleri i skreperi

 • za transport kukuruza, pšenice, soje, lucerke i dr.
 • izrađuj se u pocinčanoj i bojanoj varijanti, kao i u inox.
 • Prema potrebi stavljamo čistaće na svakih 1,5 – 2 m
 • Izrađujemo i izuzimače sa krovićima za prijemne koševe (Bertoja).

Pužni transporteri

 • Pužni transporteri svih veličina i namjena od horizontalnih i kosih do pokretnih i podesivih po visini.
 • Cijevni ili koritasti, izuzimači iz silosa, dozatori mikrokomponenti i sl.

Silosi

 • raspolažemo radionicom od 700m2 i skladišnim prostorom od 1500m2 te smo u mogućnosti izrađivati i veće elemente, Silose i dr.
 • Izvedba sa ravnim dnom ili konusom
 • Na silose po dogovoru montiramo:
  • Ciklonske odvajače
  • Filtere
  • Zasune
  • Nivometre
  • Ograde
  • Penjalice
  • Cijevi za pneumatsko punjenje
  • Silosne izuzimače
  • i dr. potrebne elemente

Turbo

 • Turbo puhaljke za transport brašna i sl.
 • Dozatori svih kapaciteta protoka

Ventilatori

Grubi i fini prečistaći većih i manjih kapaciteta

Zasuni

Zasuni svih veličina i izvedbi

 • Za četvrtaste i okrugle otvore
 • ručni, pneumatski, elektromotorni