Primjena peći na biomasu

Zbog velikog broja zainteresiranih budućih korisnika, odlučili smo se na razvoj peći koja može koristiti  mnogo jeftinih vrsta goriva kao što su drveni peleti, drvena sječka dobivena iz drveta koje ostaje kao otpad u pilanama, kod proizvodnje namještaja, sječkane grane koje bi ostale u šumi neiskorištene da trunu, otpad od prešanih maslina (komina), ostatak kod sušenja i spremanja žitarica u silose i slično.

Smatramo da bi postojeće peći u školama, dječjim vrtićima, društvenim domovima, stambenim zgradama i drugim sličnim ustanovama, mogle biti modificirane ili izmjenjene, te bi se u njima moglo upotrebljavati jeftino, obnovljivo gorivo, bez zagađivanja okoline.

Investicija u ovu vrstu peći se vraća već u jednoj sezoni grijanja, ako se do sada grijalo na loživo ulje ili ukapljeni plin.

Rastom cijena energenata kao što su loživo ulje i plin, razlika u cijeni se povećava iz dana u dan i opravdanost ulaganja se višestruko povećava.

Sve zemlje iz okruženja, a naročito EU izdašno podupiru ovakovu proizvodnju, a i kupovinu ovakvih peći (50% iznosa) jer su uvidjeli višestruku korist, od čuvanja okoliša sve do ekonomske isplativosti.

 

Za grijanje - stambenih objekata, hala,  radiona,  vrtića, škola, društvenih domova, plastenika.

Za proizvodnju - električne energije.

Za sušare - duhana, voća, kukuruza, pšenice i slično.

Za taljenje stakla i ostale oblike industrijskih aktivnosti u kojima je potrebno grijanje.

kontaktirajte nas još danas! zatražite ponudu!