Bitno je znati – o pećima na biomasu

[singlepic id=8 w=320 h=240 float=left]Povećanjem cijene energenata kao što su naftni derivati, plin i struja, javlja se potreba za korištenjem obnovljivih oblika energije kao što su sunčeva energija,vjetar i slično.

U Europi je korištenje ovakvih eko-prihvatljivih energenata u tendenciji rasta, dok je u  Hrvatskoj tek u početnoj fazi.

Zbog velikog broja zainteresiranih budućih korisnika, odlučili smo se na razvoj peći koja može koristiti  mnogo jeftinih vrsta goriva kao što su drveni peleti, drvena sječka dobivena iz drveta koje ostaje kao otpad u pilanama, kod proizvodnje namještaja, sječkane grane koje bi ostale u šumi  kao neiskorišteni potencijal – ostavljene da trunu, otpad od prešanih maslina (komina), ostatak kod sušenja i spremanja žitarica u silose i drugo.

Smatramo da bi postojeće peći u školama, dječjim vrtićima, društvenim domovima, stambenim zgradama i drugim sličnim ustanovama, mogle biti modificirane ili izmjenjene, te bi se u njima moglo upotrebljavati jeftino, obnovljivo gorivo, bez zagađivanja okoline.

Investicija u ovu vrstu peći se vraća već u jednoj sezoni grijanja, ako se do sada grijalo na loživo ulje ili ukapljeni plin.

Rastom cijena energenata kao što su loživo ulje i plin, razlika u cijeni  se povečava iz dana u dan i opravdanost ulaganja se višestruko povećava.

Sve zemlje iz okruženja, a naročito EU izdašno podupiru ovakovu proizvodnju, a i kupovinu ovakvih peći (50% iznosa) jer su uvidjeli višestruku korist, od čuvanja okoliša sve do ekonomske isplativosti.

Uvod u proizvodnju:

  1. Izmjenjivač topline koji u sebi sadrži bio ložište i u kompletu je sa dodavačem goriva i elektroormarom. Namjenjen je za grijanje vode i proizvodnju pare.
  2. Plinifikator (bio ložište) u kompletu sa dodavačem bio mase i elektromotorom, a sve priključivo na već postoječi izmjenjivač topline (peć) koja je prije radila na druge energente kao što su loživo ulje, plin ili drva.

[nggallery id=2]